Afstand nationaliteit bij naturalisatie

Wanneer u de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan dient u in beginsel afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Als u dat niet doet, dan kan de IND uw Nederlandse nationaliteit intrekken.

In sommige gevallen geldt de afstandsplicht echter niet. Als er sprake is van de volgende gevallen, dan hoeft u geen afstand te doen van uw huidige nationaliteit:
• U verliest door naturalisatie tot Nederlander automatisch uw oorspronkelijke nationaliteit.
• De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
• U bent getrouwd met of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
• U bent minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar.
• U bent erkend vluchteling en heeft een verblijfsvergunning asiel.
• U bent geboren in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, en u woont hier nog steeds op het moment dat u uw aanvraag indient.
• Van u kan niet worden verlangd dat u contact opneemt met de autoriteiten van de staat waarvan u de nationaliteit bezit.
• U hebt bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van uw nationaliteit.
• U hebt de nationaliteit van een staat die niet door Nederland erkend wordt.
• U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land.
• U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen. Daardoor lijdt u ernstige financiële schade. Denk aan erfrecht.
• U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw huidige nationaliteit.

Indien u een beroep wilt doen op één van bovenstaande uitzonderingsgronden, dan dient u bij het indienen van het verzoek om naturalisatie aan te geven op welke uitzonderingsgrond u een beroep doet. Uw verzoek dient u met bewijsstukken te onderbouwen. Let op! u kunt nadat u Nederlander geworden bent, geen beroep meer doen op één van bovenstaande uitzonderingsgronden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wilt u een aanvraag indienen voor gezinshereniging? Neem dan contact op met Mr A. J. Fakiri.
T: 070 3142414 of E: ajfakiri@fakiri-advocaten.nl