Disclaimer

Disclaimer

Fakiri & Fakiri Advocaten en Fakiri Advocatuur handelen naar buiten toe onder de gezamenlijke handelsnaam Fakiri & Fakiri Advocaten. De advocaten drijven voor eigen rekening en risico de praktijk van advocaat en zijn ieder verzekerd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

Website Disclaimer

Fakiri & Fakiri Advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fakiri & Fakiri Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Fakiri & Fakiri Advocaten of door U aan Fakiri & Fakiri Advocaten middels een website van Fakiri & Fakiri Advocaten of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Fakiri & Fakiri Advocaten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fakiri & Fakiri Advocaten via deze website. Fakiri & Fakiri Advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Fakiri & Fakiri Advocaten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.